.
.
(GLO)- Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 933 ha điều bị bọ xít muỗi gây hại, trong đó, huyện Ia Grai có 896 ha, Krông Pa hơn 9 ha, Kông Chro 28 ha.
 
Hơn 933 ha điều bị bọ xít muỗi gây hại trên địa bàn Gia Lai. (ảnh internet)
Hơn 933 ha điều bị bọ xít muỗi gây hại trên địa bàn Gia Lai. (ảnh internet)
 
Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Công văn số 24/SNNPTNT-TTBVTV đề nghị UBND các huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường điều tra phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại trên cây điều, xác định mật độ bọ xít muỗi, bệnh thán thư vào thời kỳ cây điều ra đọt non, lá non, ra hoa, đậu quả để sớm có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, tuyên truyền người dân vệ sinh đồng ruộng và thu gom cành, lá, hoa, quả bị bệnh đem tiêu hủy nhằm hạn chế lây lan nguồn bệnh; đồng thời sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây điều.
 
Lê Nam
 
.