.

(GLO)- Năm 2018, Đội Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi huyện Ia Grai, Gia Lai được phân bổ trên 2,7 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi để sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, đơn vị tập trung kiên cố kênh mương tại làng Nang (xã Ia Tô); đào kênh thoát nước cánh đồng Ia Kăm (xã Ia Khai); cắm mốc bảo vệ lòng hồ Ia Năng (thị trấn Ia Kha) và hồ Ia Grúi (xã Ia Chía); sửa chữa kênh hồ Ku Toong (xã Ia Pếch)…

Ngoài ra, từ nguồn miễn giảm thủy lợi phí, Đội Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi huyện đã triển khai nạo vét, phát dọn kênh mương; tu sửa đập tràn, đào kênh dẫn nước đập Ia Grúi… nhằm đáp ứng nhu cầu nước tưới cho cây trồng.

Nguyễn Diệp

.