.

(GLO)- Qua công tác theo dõi và điều tra tình hình sâu bệnh hại vụ mía 2018, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện Ia Pa cho hay, đến tháng 5-2018 đã phát hiện 607 ha mía bị nhiễm bệnh trắng lá.

Ảnh: Mai Linh
Ảnh: Mai Linh

 

Trong đó đã xử lý cày phá bỏ 234 ha mía nhiễm bệnh nặng, số diện tích nhiễm còn lại hiện đang xử lý. Trước tình hình bệnh trắng lá mía đang có chiều hướng gia tăng, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ hực vật huyện khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng phát hiện sớm bệnh trắng lá nhất là thời kỳ mía mọc mầm- cây non. Tỷ lệ nhiễm từ 1% đến 29% cần đào bỏ bụi cây bị bệnh đem ra ngoài đốt hoặc chôn sâu trên 50 cm và rắc vôi vào hốc những cây bị bệnh để hạn chế lây lan. Đối với tỷ lệ nhiễm trên 30% bà con nên cày phá bỏ tiêu hủy để tiêu diệt mầm bệnh, áp dụng biện pháp luân canh cậy họ đậu 1 vụ  như: đậu xanh, đậu tương, đậu cúc… để cải tạo đất, cắt mầm bệnh.

Mai Linh

.