.

Đak Pơ hỗ trợ kinh phí xây dựng cánh đồng kỹ thuật

Thứ Bảy, 06/01/2018, 07:29 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ vừa ban hành quy định về việc hỗ trợ chi phí xây dựng cánh đồng mía kỹ thuật trên địa bàn huyện Đak Pơ. 
 
Ảnh: Cát An
Ảnh: Cát An
Theo quy định này, huyện sẽ thực hiện hỗ trợ 10 triệu đồng/1 ha mía gốc năm thứ nhất, và 5 triệu đồng/1 ha mía gốc năm thứ 2 cho các hộ dân khi tham gia vào cánh đồng mía kỹ thuật. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là những cá nhân, tổ chức tham gia liên kết đất để trồng mía theo hình thức cách đồng kỹ thuật trên địa bàn huyện Đak Pơ trong thời gian 4 năm (gồm 1 năm mía tơ và 3 năm mía gốc). Với điều kiện có ký kết với doanh nghiệp và diện tích mía phá bỏ mía gốc năm 1 và năm 2, không quá 1/3 diện tích cách đồng kỹ thuật.
 
Về quy mô cánh đồng kỹ thuật, phải đảm bảo từ 10 ha đến dưới 30 ha. Riêng các trường hợp liên quan đến người dân tộc thiểu số, thì có thể từ 4 ha đến 6 ha trở lên. Cụ thể, nếu là cánh đồng do toàn bộ hộ gia đình là người dân tộc thiểu số canh tác thì từ 4 ha trở lên; nếu là cánh đồng mà người dân tộc thiểu số liên kết với người Kinh để canh tác cánh đồng kỹ thuật thì diện tích phải từ 6 ha trở lên. Trong đó, diện tích đất do người dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất phải có tối thiểu là 50% tổng diện tích.
 
Quy định này nhằm khuyến khích phát triển cánh đồng kỹ thuật, tiến đến xây dựng cánh đồng mía lớn trên địa bàn huyện, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi trên thực tế, việc triển khai xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn huyện thời gian qua gặp khóa khăn. Nhất là việc giải phóng đất sạch để các hộ triển khai làm đất, trồng mía cùng thời điểm, và chăm sóc đồng loạt.
Cát An
.