.
(GLO)- Vừa thu hoạch mì, mía... hiện nay, nông dân các địa phương trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã bắt đầu xuống giống cây trồng vụ Đông Xuân 2017-2018.  
 
  Chuẩn bị giống thuốc lá Đông Xuân 2017-2018. Ảnh: Bích Vân
Chuẩn bị giống thuốc lá Đông Xuân 2017-2018. Ảnh: Bích Vân
 
Dự kiến tổng diện tích gieo trồng các loại cây là 3.060 ha, trong đó: 1.040 ha lúa nước Đông Xuân, 480 ha bắp, 250 ha mì, 750 ha cây thực phẩm (cụ thể: đậu các loại: 200 ha; rau, củ, quả: 550 ha; cây CNNN: 455 ha (cây lạc: 25 ha; cây thuốc lá: 250 ha; mía trồng mới: 180 ha); cây hàng năm khác: 85 ha (trong đó: cỏ chăn nuôi: 60 ha).
 
Để sản xuất nông nghiệp đạt kết quả, UBND thị xã đã chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, quan tâm công tác chuẩn bị về giống, vốn, vật tư, có kế hoạch tu bổ nạo vét kênh mương. Đồng thời triển khai các biện pháp tích trữ nước, quản lý và điều phối sử dụng nước tưới cho cây trồng nông nghiệp, bố trí diện tích gieo trồng thích hợp, vận động tuyên truyền người dân chuyển đổi cây trồng ở những vùng thường xuyên bị thiếu nước sang trồng cây chịu hạn có giá trị kinh tế cao.
 
Tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hàng hóa, vật tư, giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn gia súc, các tổ chức kinh doanh thuốc BVTV, thuốc thú y. Kiểm tra, xử lý nghiêm việc sản xuất, kinh doanh giống cấy trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y nhái, giả, kém chất lượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời tạo điều kiện tốt để các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành tốt các quy định của Nhà nước.
 
Bích Vân 
.