.

Gia Lai: Bảo vệ môi trường dự án thủy lợi Plei keo

Thứ Ba, 07/11/2017, 20:41 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND phê duyệt đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Plei Keo tại xã Ayun, huyện Chư Sê.

 Công trình Thủy lợi Plei keo sẽ góp phần giúp đồng bào tại chỗ phát triển sản xuất hiệu quả. Ảnh: Lương Thanh
Công trình Thủy lợi Plei keo sẽ góp phần giúp đồng bào tại chỗ phát triển sản xuất hiệu quả. Ảnh: Lương Thanh

 

Theo đó, công trình Thủy lợi Plei Keo có tổng diện tích chiếm dụng vĩnh viễn là 14,37 ha, với diện tích lòng hồ là 11,19 ha... UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê và các đơn vị liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành dự án phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, về tiếng ồn, về độ rung và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy định. Đồng thời, lập phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, tuân thủ các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, tổ chức thu gom vận chuyển và xử lý toàn bộ chất thải rắn, chất thải nguy hại, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, xử lý sự cố môi trường, thực hiện các nội dung quan trắc và giám sát môi trường. Bên cạnh đó phối hợp với UBND huỵên Chư Sê tiến hành bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án theo đúng quy định.

Mặt khác, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huỵên Chư Sê và các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Plei Keo đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Lương Thanh

.