.

(GLO)- Ngày 7-4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1344/KH-UBND về việc phân công các đơn vị quân đội đảm nhận địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Theo đó, toàn tỉnh có 35 xã thuộc 13 huyện, thị xã được các đơn vị quân đội giúp đỡ xây dựng nông thôn mới. Theo phân công, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách 2 xã, Sư đoàn Bộ binh 2 (3 xã), Lữ đoàn 280 (1 xã), Lữ đoàn Pháo binh 368 (1 xã), Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 (7 xã), Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 (11 xã), Lữ đoàn Thông tin 132 (1 xã), Công ty 145 (1 xã), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (1 xã), Trung tâm Kiểm định T265 (1 xã), Viettel Gia Lai (1 xã), Xưởng 340 (1 xã), Kho K54 (1 xã), Kho 870 (1 xã), Kho 896 (1 xã), Kho 897 (1 xã).

Duy Lê

.
Bình luận (0)
.
.