.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Đak Lak vừa ban hành Công văn số 2162/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp về việc yêu cầu tham mưu hạn chế cấp phép khai thác nước ngầm và tạm dừng cấp giấy phép hành nghề khoan nước ngầm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trên cơ sở quy định của pháp luật về tài nguyên nước, rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc hạn chế cấp phép khai thác nước ngầm và tạm dừng cấp giấy phép hành nghề khoan nước ngầm trên địa bàn tỉnh cho đến khi Quy hoạch quản lý khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, hiện nay trữ lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Đak Lak đang sụt giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, quy hoạch quản lý khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được UBND tỉnh phê duyệt.

Bá Thăng

.
Bình luận (0)
.
.