.

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện vừa tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới kín năm 2016. Mô hình được triển khai từ tháng 7-2016, có quy mô trên 1.000 m2 nhà lưới kín với 4 hộ tại thị trấn Phú Thiện tham gia. Các hộ này được hỗ trợ 100% vật liệu làm nhà lưới, 50% chi phí công làm nhà, được tập huấn về kỹ thuật trồng rau an toàn và hướng dẫn xây dựng nhà lưới.


 

Ảnh: Dũng Tú
Ảnh: Dũng Tú

Theo đánh giá, mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới kín cho năng suất cao hơn canh tác không có nhà lưới trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Ngoài ra, mô hình còn giúp giảm 70% lượng thuốc trừ sâu, giúp người nông dân chủ động trong sản xuất, không bị chi phối bởi mùa vụ và điều kiện thời tiết, đảm bảo nguồn cung thực phẩm sạch cho thị trường. Theo tính toán, với 1.000 m2 trồng rau an toàn trong nhà lưới kín, nông dân sẽ thu được trên 80 triệu đồng/năm.

Dũng Tú