.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 5659/UBND-NL chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện kế hoạch trồng tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh.

  Cần đẩy mạnh hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình kỹ thuật phát triển sản xuất cà phê bền vững đáp ứng cạnh tranh và hội nhập. Ảnh: T.N
Cần đẩy mạnh hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình kỹ thuật phát triển sản xuất cà phê bền vững đáp ứng cạnh tranh và hội nhập. Ảnh: T.N

 

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông xây dựng và nhân rộng mô hình điểm trồng tái canh ghép cải tạo giống, thiết kế và xây dựng vườn cà phê mẫu để hướng dẫn nông dân thực hiện đảm bảo tính bền vững; mở lớp tập huấn và xây dựng mô hình điểm, vườn cà phê mẫu. Phối hợp với các trung tâm, viện nghiên cứu, Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam tuyển chọn các giống cho năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và khả năng kháng sâu bệnh để trồng tái canh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai thực hiện gói hỗ trợ cho vay ưu đãi trồng tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện (nơi có trồng tái canh cà phê) khẩn trương chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế của huyện tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thẩm định vườn cà phê trước khi nhổ bỏ, hoặc đã luân canh cải tạo đất, phân loại diện tích cà phê đủ điều kiện thực hiện tái canh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Lương Thanh

.