.

(GLO)- Trong năm 2016, huyện Chư Pah đã hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng triển khai các chương trình, dự án giúp người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất.

  Chăm sóc cây cà phê.
Chăm sóc cây cà phê.

Đối với dự án tái canh cà phê, huyện đã cấp phát gần 137.000 cây cà phê giống cho 413 hộ trồng tái canh với diện tích trên 123 ha, kinh phí  330 triệu đồng; tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ thuật tái canh cây cà phê cho 200 nông dân, kinh phí 15 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện còn đầu tư dự án hỗ trợ sản xuất cho người dân làng Dip (xã Ia Kreng) tại khu sản xuất 175 ha với kinh phí 70 triệu đồng; hỗ trợ dự án phát triển mô hình chăn nuôi bò lai cho 20 hộ dân tại xã Chư Jôr với kinh phí  800 triệu đồng.

Lê Nam