.

(GLO)- Sáng 25-11 tại xã Kdang( Đak Đoa), Ban Quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) Gia Lai phối hợp với UBND xã Kdang tổ chức ra mắt Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp Kdang.
 

Các thành viên Tổ hợp tác. Ảnh: N.D
Các thành viên Tổ hợp tác. Ảnh: N.D

Xã Kdang là một trong những xã của huyện Đak Đoa được tham gia thực hiện dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT). Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp Kdang được thành lập dựa trên nhu cầu hợp tác sản xuất của nông dân trồng cà phê ở các thôn, làng trên địa bàn xã có đất trồng cà phê.    

Mục tiêu chính của Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp Kdang là tăng thu nhập cho các thành viên trong Tổ, áp dụng các biện pháp canh tác cà phê bền vững. Tạo điều kiện cho các thành viên trong Tổ tiếp cận thông tin thị trường, khoa học kỹ thuật, tái canh theo hướng bền vững của dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT). Đồng thời, khắc phục những yếu kém nhỏ lẻ của kinh tế hộ, phát huy sáng tạo tập thể cùng bàn bạc, trao đổi để phát triển cây cà phê theo hướng bền vững.

Nguyễn Diệp

.