.
.

Ngành Tài chính phấn đấu tăng thu ngân sách 5% so dự toán

Thứ Năm, 10/01/2019, 05:38 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều 9-1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại đầu cầu Gia Lai, tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Dũng-Giám đốc Sở Tài chính cùng đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, Cục Thuế tỉnh, Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Bắc Tây Nguyên.
 
 
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2018. Theo đó, Bộ Tài chính đã tổ chức điều hành thu chi ngân sách Nhà nước chủ động, đảm bảo chặt chẽ, kỷ luật-kỷ cương, kết hợp hài hòa với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế khác để đạt mục tiêu chung, góp phần quan trọng vào việc cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn-bền vững theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc Hội.
 
Ảnh: Sơn Ca
Ảnh: Sơn Ca
 
Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng cao hơn kế hoạch, thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2018 ước đạt 1.422,7 ngàn tỷ đồng, vượt 103,5 ngàn tỷ đồng so với dự toán (tăng 7,8%), tỷ lệ động viên đạt 25,7% GDP. Nhờ thu ngân sách đạt khá, các nhiệm vụ chi ngân sách cũng được đảm bảo theo dự toán, cơ cấu chi chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27%, chi thường xuyên còn dưới 62% tổng chi ngân sách; bội chi ngân sách ước dưới 3,6% GDP thực hiện, nợ công dưới 61% GDP, công tác quản lý nợ công có tiến bộ. Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho thấy, trong vai trò của mình, Bộ đã tập trung vào công tác xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, thúc đẩy cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, đóng góp vào việc tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 
Tại Gia Lai, năm 2018, Trung ương giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 3.983 tỷ đồng, dự toán được HĐND tỉnh thông qua là 4.200 tỷ đồng. Kết thúc năm, thu ngân sách ước thực hiện là 4.453 tỷ đồng, đạt 111,8% dự toán Trung ương giao và đạt 106% dự toán HĐND tỉnh đề ra, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Chi ngân sách Nhà nước ước thực hiện 12.251,4 tỷ đồng, đạt 106,4% dự toán Trung ương giao và đạt 102,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo điều hành xuyên suốt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Tài chính tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp thu-chi ngân sách phù hợp với điều kiện thực tế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tăng trưởng theo hướng thực chất, bền vững.
 
Ảnh: Sơn Ca
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Sơn Ca
 
Bước vào năm 2019, căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông qua, bám sát chủ đề năm nay của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, phát triển”, Bộ Tài chính xác định, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Theo đó, dự toán thu ngân sách của năm 2019 là 1.411,3 ngàn tỷ đồng; dự toán chi ngân sách là 1.633,3 ngàn tỷ đồng, dự toán bội chi ở mức 3,6% GDP; phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán Quốc hội giao, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước. 
 
Dự Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và biểu dương kết quả công tác toàn diện các mặt của ngành Tài chính trong năm qua, đóng góp quan trọng, trực tiếp vào sự phát triển của nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra 4 vấn đề tồn tại liên quan đến việc hoàn thiện thể chế tài chính cơ cấu lại nền kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính, tình trạng thất thoát, lãng phí vẫn còn xảy ra và ngành Tài chính cần nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới. Trong năm 2019, với niềm tin mạnh mẽ về ngành Tài chính lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước, Thủ tướng ghi nhận và đồng ý với 4 nhóm chỉ tiêu chủ yếu mà Bộ Tài chính đã đề ra. Đồng thời yêu cầu Bộ cần có các nhóm giải pháp đồng bộ, tầm nhìn bao quát trong điều hành kinh tế vĩ mô, tạo ra không gian tài khóa ổn định. Mặt khác, ngành Tài chính, Hải quan, Thuế đi đầu trong phòng chống tham nhũng, chống thất thoát ngân sách nhà nước, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi...
 
Sơn Ca
 
.