.

(GLO)- Chiều 15-9, Chi cục Thuế huyện Kbang tổ chức Hội nghị tuyên dương người nộp thuế và tổ chức, cá nhân ngoài ngành đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2016.    

Ảnh: Hồng Hạnh
Ảnh: Hồng Hạnh

 

Tại hội nghị tuyên dương, có 1 cá nhận người nộp thuế được nhận giấy khen của Tổng cục Thuế; 8 doanh nghiệp, 9 hộ kinh doanh, 5 tập thể, 8 cá nhân được nhận giấy khen của Cục Thuế tỉnh Gia Lai vì đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế và có thành tích phối hợp trong công tác thuế năm 2016.

Năm 2016, tổng thu ngân sách Nhà nước của Kbang là 27.149 triệu đồng, đạt 118,04% so với dự toán, tăng 6,27% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm nay của Kbang là 20.071 triệu đòng, đạt 71,54% so với dự toán, tăng 19.3% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, số tổ chức cá nhân nộp thuế Chi cục Thuế huyện Kbang đang quản lý là 29.923, tăng 44% so với năm 2010.

Hồng Hạnh

.