.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc đặt mua báo năm 2017

Thứ Bảy, 31/12/2016, 04:12 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 26-12, UBND tỉnh có Công văn số 5925/UBND-KGVX chỉ đạo về việc đặt mua tập trung các loại báo năm 2017. 
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc mua báo, tạp chí năm 2017 với số lượng và hình thức cấp phát như năm 2016, trong đó có báo Gia Lai.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm rà soát, bổ sung số lượng thuộc các đối tượng được tặng báo (cán bộ trung cao cấp; cán bộ chủ chốt của tỉnh; số xã, phường, thị trấn) để đặt mua và chuyển phát đầy đủ. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục mua, cấp cho các xã, phường, thị trấn; tùy theo tình hình có thể mua các ấn phẩm báo Gia Lai cấp các thôn, làng để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, theo dõi việc chuyển báo miễn phí đến đúng đối tượng và số lượng theo quy định. Bưu điện tỉnh tổ chức đặt mua, chuyển cấp phát báo kịp thời, đúng đối tượng. 
    Trước đó, từ năm 2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chỉ thị 22 yêu cầu các địa phương đơn vị đặt, cấp phát miễn phí báo Gia Lai đến từng chi bộ Đảng và đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Tuy nhiên đến nay vẫn còn gần 3.500 đảng viên trên 30 năm tuổi Đảng trong tỉnh chưa được địa phương mua tặng báo Gia Lai.
Duy Lê  
.
Bình luận (0)
.
.