.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND, về việc bổ sung giá đất một số đoạn đường, tuyến đường vào Mục B-Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30-12-2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019), cụ thể như sau:
 

Đường Ngô Mây (nối dài) đoạn từ Hoàng Hoa Thám đến Kpă Klơng (loại đường 3A, vị trí 1), giá 1.000.000 đồng/m2. Đường D1 đoạn từ Hoàng Hoa Thám đến đường D2 (loại đường 3B, vị trí 1), giá 900.000 đồng/m2. Đường D2 đoạn từ Ngô Mây (nối dài) đến đường D1 (loại đường 3B, vị trí 1), giá 900.000 đồng/m2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16-12-2016.

Hà Sự

Bình luận (0)
.
.