.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là chủ đầu tư xây dựng công trình, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác cấp GPXD trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quy định rõ về điều kiện cấp GPXD, cấp GPXD có thời hạn, phân cấp thẩm quyền cấp và điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD…

  Cần đảm bảo an toàn tại khu vực có công trình xây dựng ở trung tâm đô thị. Ảnh: T.N
Cần đảm bảo an toàn tại khu vực có công trình xây dựng ở trung tâm đô thị. Ảnh: T.N

Trong đó, Sở Xây dựng cấp GPXD đối với các công trình xây dựng chuẩn cấp I và  cấp II theo quy định, công trình quảng cáo, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, công trình tượng đài, công trình nghệ thuật quy mô hoành tráng đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh… Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh được cấp GPXD đối với các công trình trong phạm vi ranh giới đất của các khu công nghiệp, khu kinh tế được giao quản lý… Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp GPXD công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, khu kinh tế, khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý…

Ngoài ra, quy định này cũng đề cập cụ thể về cự phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan đến công tác cấp GPXD, các cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện và xã, phường, thị trấn, các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng.

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.