.

Gia Lai: Ban hành Điều lệ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

Thứ Tư, 23/11/2016, 13:22 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai. Quỹ có tên giao dịch quốc tế là Gia Lai Provinces Forest Protection and Development Fund, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại các Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước tỉnh theo quy định.
 

Công tác phát triển tài nguyên rừng ngày càng được quan tâm chú trọng. Ảnh: T.N
Công tác phát triển tài nguyên rừng ngày càng được quan tâm chú trọng. Ảnh: T.N

Nguồn tài chính hình thành Quỹ là ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ vốn ban đầu khi thành lập, nguồn tài chính ủy thác, các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định, tài trợ và đóng góp tự nguyện của các tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, kinh phí các chương trình và dự án có quy định hoàn trả nộp Quỹ, nguồn hỗ trợ  từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, cùng nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chức năng của Quỹ là tiếp nhận vốn ngân sách của cấp tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ; huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn. Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy thác. Tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định. Thực hiện hỗ trợ vốn cho các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án. Thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm có Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ gồm 9 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực nông-lâm nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm nhiệm. Ngoài ra, Điều lệ cũng quy định rõ về hoạt động của Quỹ, chế độ tài chính và kế toán, việc xử lý tranh chấp, tổ chức lại và giải thể của Quỹ…

Lương Thanh

.
Bình luận (0)
.
.