.

(GLO)- Ngày 5-10, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 4604/KH-UBND điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2016.

  Cả nước còn hơn 2,3 triệu hộ nghèo.
Cả nước còn hơn 2,3 triệu hộ nghèo.

Mục đích của việc điều tra, rà soát nhằm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đến thời điểm cuối năm 2016 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 để làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2017 và những năm tiếp theo. Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện tại tất cả các hộ dân trên địa bàn tỉnh, phải đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định, có sự tham gia của các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng.

Thời gian tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ đầu tháng 10-2016 đến hết ngày 31-12-2016.

Lê Hà

.
Bình luận (0)
.
.