.

Gia Lai: Chuẩn bị thí điểm tiếp nhận và trả kết quả tập trung

Thứ Sáu, 28/10/2016, 07:25 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thí điểm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh trên cơ sở củng cố, kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay của các Sở Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Công Thương. Đồng thời, xem xét có thể mở rộng thêm 2 lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào tạo (nếu phù hợp).
 

Việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai ở cấp tỉnh sẽ thông qua đầu mối chung là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh. Ảnh: T.N
Việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai ở cấp tỉnh sẽ thông qua đầu mối chung là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh. Ảnh: T.N

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh là đầu mối chung để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành nêu trên. Trong đó, phân công 1 lãnh đạo cấp phòng của Sở Thông tin và Truyền thông kiêm nhiệm làm Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung để kiểm tra, theo dõi, quản lý chung. Việc bố trí sử dụng biên chế làm việc tại Bộ phận này phải hiệu quả, đáp ứng được nhiệm vụ được giao, không làm phát sinh tăng biên chế.

Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát lại cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ngành liên quan để tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, hoàn thiện dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh trình UBND tỉnh. Đồng thời, hoàn thành việc khai trương đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh chính thức đi vào hoạt động, tại tầng 1 Trụ sở liên cơ quan (17 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku), thời gian dự kiến trong tháng 11-2016.

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.