.

Tạo thuận lợi cho các đơn vị thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam hoạt động

Thứ Ba, 27/09/2016, 10:35 [GMT+7]
.

(GLO)- Đó là chỉ đạo mới đây của UBND tỉnh tại Công văn số 4317/UBND-NL.
 

                                        Vườn ươm giống phục vụ tái canh cây cà phê của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tại Gia Lai. Ảnh: T.N
Vườn ươm giống phục vụ tái canh cây cà phê của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tại Gia Lai. Ảnh: T.N

Công văn nêu rõ: Trên cơ sở quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2016-2020) của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty trên địa bàn tỉnh hoạt động, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 - nhất là trong hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê, việc thực hiện kế hoạch trồng tái canh và ghép cải tạo cà phê, cũng như quản lý và sử dụng đất đai theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả. Thông qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết lao động, tham gia công tác an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự nông thôn tại địa phương nơi đứng chân…

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.