.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh. Theo đó, quy định cụ thể về điều kiện dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm; thẩm quyền quyết định đầu tư; thẩm quyền thẩm định dự án không có cấu phần xây dựng; thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với dự án có cấu phần xây dựng; trình tự thẩm định và quyết định đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng, cũng như có cấu phần xây dựng; điều chỉnh dự án đầu tư công; thẩm quyền thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán, điều chỉnh thiết kế, dự toán, công tác lựa chọn nhà thầu, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ; công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng; bảo hành công trình xây dựng, thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành, giám sát và đánh giá đầu tư.

  Quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản là một trong những nội dung trong Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh. Ảnh: T.N
Quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản là một trong những nội dung trong Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh. Ảnh: T.N

Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp thẩm quyền quyết định, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng, cùng các quy định liên quan.

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.