.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2993/UBND-NC yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh.

  Hỗ trợ thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Ảnh: T.N
Hỗ trợ thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Ảnh: T.N

Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương. Thường xuyên mở rộng các hình thức đối thoại, trao  đổi trực tiếp giữa các cơ quan  quản lý nhà nước, người có thẩm quyền với doanh nghiệp, nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Tạo các điều kiện thuận lợi phục vụ hoạt động thực thi pháp luật giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh…

Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì tổ chức thực hiện và hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện.

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.