.

Công văn số 1168/SLĐTBXH-PCTNXH của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về PCTNXH năm 2013

Thứ Ba, 19/11/2013, 15:30 [GMT+7]
.

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31-8-2012 của Thủ tường Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng-chống ma túy giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động phòng-chống mại dâm giai đoạn 2011-2015.

Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Công văn số 3592/UBND-VHXH ngày 22-10-2013 về tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật phòng-chống tệ nạn xã hội.

Nhằm nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội về công tác phòng-chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là phòng-chống tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước đối với tệ nạn ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình và nhà trường trong công tác phòng-chống tệ nạn ma túy. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Công an tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng-chống tệ nạn xã hội trong học sinh các trường THPT và sinh viên các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Để tuyên truyền, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa và nội dung cuộc thi đến các em học sinh, sinh viên đang học tập trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi.

1. Đối tượng dự thi: Là học sinh THPT (cấp III), sinh viên các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đang học tập trên địa bàn tỉnh.

 

2. Thể lệ cuộc thi:
 

2.1. Bài dự thi hợp lệ:
 

-    Bài dự thi được viết tay trên giấy A4, kh6ong được sao chép.
-    Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi.
-    Phia 1trên bài dự thi phải ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, dân tộc, địa chỉ trường, lớp.
-    Bài dự thi phải được đánh số trang theo thứ tự, đóng thành tập và gửi đúng thời gian quy định.

 

2.2. Thời gian phát động cuộc thi:
 

- Từ ngày 18-11-2013 đến ngày 15-12-2013
 

2.3. Thời gian nâhn bài dự thi:
 

- Sau khi hoàn thành bài thi, nhà trường thu bài dự thi của các em gửi về Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (số 10 Hai Bà Trưng-TP. Pleiku-Gia Lai). Ở ngoài ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu kiến thức pháp luật phòng-chống tệ nạn xã hội năm 2013. Tổng số bài dự thi trên tổng số học sinh của đơn vị tham gia dự thi.
- Thời gian nộp bài dự thi: Chậm nhất là ngày 15-12-2013 (theo dấu xác nhận của Bưu điện).

 

3. Câu hỏi cuộc thi:
 

Câu 1: Luật phòng-chống ma túy quy định những hành vi nghiêm cấm nào? (9 điểm)
Câu 2: Chất hướng thần là gì? Chất gây nghiện là gì? (6 điểm)
Câu 3: Tiền chất là gì? Chất ma túy là gì? (6 điểm)
Câu 4: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần là gì? Những loại cây nào có chứa chất ma túy? (6 điểm)
Câu 5: Thế nào gọi là tệ nạn ma túy? Phòng-chống ma túy là gì? (6 điểm)
Câu 6: Thế nào là người nghiện ma túy? (3 điểm)
Câu 7: Chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy bao gồm những hoạt động nào? (10 điểm)
Câu 8: Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong công tác phòng-chống ma túy? (8 điểm)
Câu 9: Trách nhiệm của nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trong công tác phòng-chống ma túy? (6 điểm)
Câu 10: Em có suy nghĩ gì về tệ nạn ma túy và tác hại của nghiện ma túy, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay? Để tránh xa tệ nạn ma túy, bản thân em phải làm gì? Em hãy kể về một tấm gương đã cai nghiện ma túy thành công và đã có nhiều việc làm có ích cho xã hội mà em biết-Bài viết không quá 1.000 từ (25 điểm).

4. Giải thưởng cuộc thi:

 

- Giải tập thể: Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao 4 giải tập thể cho 4 đơn vị tham gia dự thi đạt các tiêu chí: Đơn vị nộp bài sớm nhất, đơn vị có tỷ lệ học sinh tham gia cuộc thi cao nhất, đơn vị có nhiều bài thi đạt chất lượng và bài đạt kết quả cao trong cuộc thi.
-  Giải cá nhân: Ban tổ chức sẽ lựa chọn 20 bài dự thi của cá nhân đạt điểm cao nhất để trao giải.

 

Cơ cấu giải thưởng như sau:
 

Giải tập thể:
-  1 giải nhất, mỗi giải trị giá: 1.500.000 đồng
-  1 giải nhì, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng
-  2 giải ba, mỗi giải trị giá: 800.000 đồng
Giải cá nhân:
-  1 giải đặc biệt trị giá: 1.000.000 đồng
-  2 giải nhất; mỗi giải trị giá: 750.000 đồng
-  3 giải nhì, mỗi giải trị giá: 500.000 đồng
-  3 giải ba, mỗi giải trị trí: 400.000 đồng
-  10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 250.000 đồng.

Bình luận (0)
.
.