.

Công văn số 2106-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai

Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013

Thứ Năm, 17/10/2013, 15:41 [GMT+7]
.

Về việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013

1. Điều kiện dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau được đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức tại các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:

a) Có quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên, còn đủ thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, phù hợp để công tác trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển.

đ) Có phẩm chất đạo đức tốt; đủ tiêu chuẩn về lịch sử chính trị và quan hệ xã hội hiện nay theo quy định của Đảng.

e) Không thuộc các trường hợp: mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị kỷ luật buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn chấp hành quyết định kỷ luật theo quy định của pháp luật.

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; có cam kết tình nguyện làm việc tại nơi dự tuyển từ đủ 5 năm trở lên.

2. Hồ sơ dự tuyển:

a) Đơn đăng ký dự thi tuyển (nêu rõ hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, điện thoại liên lạc, đối tượng ưu tiên (nếu có), trình độ và chuyên ngành đào tạo).

b) Bản sơ yếu lý lịch đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức (theo mẫu), khai đầy đủ các thông tin, có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người xin tuyển dụng đang công tác, học tập, sinh sống xác nhận.

c) Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu gia đình, bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (trừ trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp theo quy định).

d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm) theo yêu cầu vị trí dự tuyển (bảng điểm phải ghi điểm trung bình toàn khóa, nếu bảng điểm không ghi điểm trung bình toàn khóa thì phải có giấy xác nhận điểm trung bình toàn khóa của cơ sở đào tạo).

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

e) Các loại giấy tờ để xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có), nếu là bản sao phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

g) Hai phong bì dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận và 2 ảnh cỡ 3 x 4 của người dự tuyển.

(Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 x 32 cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, viên chức”, ghi đầy đủ họ và tên, thống kê đầy đủ các loại giấy tờ trong bì hồ sơ).

Sử dụng mẫu hồ sơ tuyển dụng công chức do Sở Nội vụ phát hành; hồ sơ dự tuyển nếu không được tuyển dụng không trả lại.

3. Vị trí tuyển dụng và các yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Xem nhu cầu tuyển dụng tại đây:
 

4. Nội dung xét tuyển:

a) Xét kết quả học tập của người dự tuyển.

b) Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết chung của người dự tuyển.

5. Đối tượng ưu tiên: Theo quy định tại quy chế xét tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, bao gồm: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan Công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19-8-1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ, sinh viên tham gia Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham gia đủ 1/2 thời gian trở lên theo quy định được nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người có hộ khẩu tại tỉnh.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày thông báo đến 14 giờ ngày 15-11-2013, giờ hành chính từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nếu đăng ký dự tuyển tại các cơ quan cấp tỉnh thì nộp trực tiếp tại Văn phòng (hoặc Phòng Tổ chức Hành chính) các cơ quan đó. Nếu đăng ký dự tuyển tại các cơ quan cấp huyện thì nộp tại Ban Tổ chức các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

- Lệ phí dự tuyển: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20-10-2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ. Cụ thể là 200.000 đồng/người.

- Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ vào một đơn vị đăng ký xét tuyển. Nếu một người nộp hồ sơ vào hai nơi đăng ký xét tuyển trở lên, kể cả ở các cơ quan khối chính quyền thì sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển.

- Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ (không nhờ người khác nộp thay). Khi đi nộp hồ sơ, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ quy định tại điểm c, d, mục 2 của Thông báo này để người nhận hồ sơ dự tuyển kiểm tra, đối chiếu; phải ký xác nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển cùng với người nhận hồ sơ dự tuyển. Người nhận hồ sơ dự tuyển phải có phiếu biên nhận hồ sơ.

- Người dự tuyển đã thực hiện đầy đủ các điều kiện và có đầy đủ hồ sơ thì nơi nhận không được từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Nay thông báo để người có nhu cầu dự tuyển biết, nộp hồ sơ theo quy định.

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

Bình luận (0)
.
.