.
.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm chức danh do HĐND tỉnh Gia Lai bầu

Thứ Tư, 05/12/2018, 14:45 [GMT+7]
.

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

 

 

 
Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 đại biểu gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Kết quả lấy phiếu
 

 

Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai

.