.

Phát huy vai trò người uy tín trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chủ Nhật, 07/01/2018, 05:34 [GMT+7]
.

(GLO)- Những năm qua, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai cơ bản ổn định song vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, tình hình an ninh nông thôn, an ninh xã hội cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, các loại tội phạm gia tăng, trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp.
 

Đại tá - Tiến sĩ Rah Lan Lâm Phó Giám đốc Công an tỉnh
Đại tá - Tiến sĩ Rah Lan Lâm Phó Giám đốc Công an tỉnh

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung mọi lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các đối tượng FULRO, “Tin lành Đê-ga”, các loại tội phạm, giữ vững ANTT, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Đạt được những thành quả trên là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành và các lực lượng vũ trang, trong đó có sự đóng góp to lớn của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là lực lượng giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ vấn đề này, Công an tỉnh đã trực tiếp tranh thủ gần 1.500 người có uy tín phục vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Để kịp thời động viên, ghi nhận những đóng góp của người có uy tín và tiếp tục phát huy vai trò của họ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2017, Công an tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương người uy tín tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (2016-2017) với hơn 300 đại biểu tham dự và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho gần 100 người uy tín có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.
 Công an tỉnh đã thường xuyên tranh thủ người có uy tín để tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho hàng ngàn lượt người ở các địa bàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch (đặc biệt là FULRO lưu vong) giúp người dân nâng cao nhận thức, sự cảnh giác, không tin, không nghe theo và không tham gia vào các hoạt động liên quan đến FULRO, “Tin lành Đê-ga”, vượt biên sang Campuchia, Thái Lan.

 

Thượng tướng Tô Lâm-Bộ trưởng Bộ Công an- chụp ảnh lưu niệm với người có uy tín tiêu biểu tỉnh Gia Lai.                 Ảnh: Thúy Trinh
Thượng tướng Tô Lâm-Bộ trưởng Bộ Công an- chụp ảnh lưu niệm với người có uy tín tiêu biểu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thúy Trinh

Trong quá trình sinh sống tại cộng đồng, người có uy tín đã nắm và cung cấp cho lực lượng Công an rất nhiều tin quan trọng liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2017, gần 1.500 người uy tín đã cung cấp hàng ngàn thông tin có giá trị, từ đó giúp lực lượng Công an phát hiện, đấu tranh với hoạt động FULRO, “Tin lành Đê-ga”; vận động 314 đối tượng có hành vi phạm tội, có lệnh truy nã ra đầu thú, giúp thu hồi 1.042 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Người có uy tín đã tích cực tham gia giải quyết các vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn, xung đột, mê tín, nghi ngờ “ma lai”, “thuốc thư” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (năm 2017 đã tham gia giải quyết ổn định 562 vụ tranh chấp; 60 vụ mâu thuẫn, xung đột, mê tín, nghi ngờ “ma lai”, “thuốc thư”); tham gia tuyên truyền, vận động đối tượng, gia đình đối tượng tà đạo “Hà Mòn”, tà đạo “Pơkhăp Brâu”, “Tin lành Đê-ga” quay trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, tái hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế.

Trong những năm qua, Công an tỉnh đã chú trọng tranh thủ người có uy tín tham gia vào các tổ chức làm công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở như: Mô hình “3 phòng, 3 chống”, “3 tự quản”, “Khu dân cư an toàn, bình yên, không có tội phạm”, “4 đồng hành, 5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng xứ đạo, họ đạo tiên tiến về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh”, vận động đối tượng ra tự thú, “Tiếng kẻng an ninh”, “Liên gia về ANTT”...  Kết quả đã có hàng ngàn lượt người có uy tín trở thành nòng cốt của 1.699 Tổ An ninh nhân dân, 1.235 Tổ tuần tra an ninh, 117 Tổ tự quản về ANTT, 213 Tổ tự vệ về an toàn giao thông… Thông qua đó, nhiều thôn, làng đã có những đổi thay rõ nét, như làng Kép (phường Đống Đa, TP. Pleiku), làng Pếch (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai), làng Siu (xã Ia Vê, huyện Chư Prông), làng Nú (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa)…

Ngoài những đóng góp tích cực vào nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, người có uy tín còn là những hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh nhận thấy cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành triển khai nghiêm túc Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về phát huy vai trò của người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm và có chính sách, giải pháp cụ thể giúp đỡ người uy tín cả về đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều kiện cho họ phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Hai là, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, tranh thủ người có uy tín. Phối hợp tổ chức các hội nghị, tọa đàm, tham quan và có kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn cho gia đình, cá nhân người uy tín, không để phần tử xấu tác động lôi kéo, đe dọa xúc phạm. Đồng thời, thường xuyên cung cấp những thông tin cần thiết cho người uy tín để họ phát huy tốt vai trò của mình trong công tác đảm bảo ANTT.

Ba là, đối với người có uy tín cần phát huy hơn nữa vai trò là “hạt nhân” nòng cốt ở địa bàn dân cư; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân duy trì, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tuyên truyền, vận động, giáo dục con em học tập nếp sống văn minh, tiến bộ. Phản ánh kịp thời những tin tức có liên quan đến ANTT cho lực lượng Công an và phản bác lại các luận điệu tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với lực lượng Công an và chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc có liên quan đến ANTT ngay từ khi mới phát sinh, không để phức tạp phát sinh thành “điểm nóng”.

Đại tá - Tiến sĩ Rah Lan Lâm
Phó Giám đốc Công an tỉnh

.