.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017

Thứ Sáu, 05/01/2018, 16:32 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 5-1 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017. Các đồng chí: Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hồ Trung Hưng-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các địa phương, đơn vị.

 Tặng giấy khen cho các tập thể và các nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Vĩnh HoàngTrong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị thông báo nhanh kết quả các Hội nghị của Trung ương, học tập, quán triệt và xây dựng các chương trình hành động để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Tỉnh ủy đã tổ chức 5 hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh với hơn 1 ngàn lượt cán bộ tham gia quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Cấp huyện đã tổ chức 35 hội nghị với hơn 7.800 cán bộ chủ chốt tham gia quán triệt các chỉ thị, nghị quyết. Toàn tỉnh đã có hơn 44 ngàn lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cũng được cấp ủy Đảng các cấp quan tâm. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở mở hơn 1 ngàn lớp, thu hút 90 ngàn lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 121 cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Phan Lương đã biểu dương những kết quả mà các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Ban Tuyên giáo (phòng Chính trị), các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã đạt được trong công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị. Những kết quả ấy đã nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Thời gian tới, cấp ủy Đảng các cấp cần đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị và học tập, quán triệt các nghị quyết. Chú trọng công tác bồi dưỡng, lý luận chính trị, cấp nhập kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để họ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trang bị cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở những kiến thức lý luận chính trị để đấu tranh với các âm mưu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Nhân hội nghị này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng năm 2017.

Vĩnh Hoàng

.