.

Chư Sê: Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Thứ Sáu, 01/12/2017, 06:50 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 30-11-2017, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Chư Sê đã tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2017 cho 97 học viên là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các đơn vị lực lượng vũ trang và cán bộ làm công tác liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện.
 
 
 Ảnh: Đức Chí
Ảnh: Đức Chí
 
Trong thời gian 1 ngày, các học viên được báo cáo viên truyền đạt các nội dung về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước như: một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai; quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh; quy trình xác định độ mật, in sao, vận chuyển, giao nhận, bảo quản, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước; danh sách các văn bản quy định về danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước của các cơ quan, ban ngành. Ngoài ra, các học viên còn được tiếp thu một số quy định của Chính phủ, một số bộ, ngành về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước…
 
Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong việc chủ động tổ chức các hoạt động sử dụng lục lượng, biện pháp, phương tiện cần thiết để giữ gìn, chống lại mọi sự hủy hoại, xâm phạm bí mật Nhà nước, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi làm lộ, mất hoặc xâm hại đến bí mật Nhà nước.
 
Đức Chí
.