.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong năm 2018, các tỉnh, thành sẽ sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên và 50% tăng thu ngân sách để tăng tiền lương cho cán bộ, công chức.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước (năm 2018 - 2020).

Theo thông tư, dự kiến trong năm 2018, cả nước tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương để điều chỉnh mức lương cơ sở.

Cụ thể, trên cơ sở dự toán ngân sách Nhà nước được giao, các bộ, cơ quan trung ương tiết kiệm chi thường xuyên và phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp để tạo nguồn tăng tiền lương.

Cũng nhằm mục đích điều chỉnh lương cho cán bộ, công chức, khu vực tỉnh, thành sẽ tận dụng các nguồn, như: Tiếp tục cơ chế tiết kiệm 10% chi thường xuyên; 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương…

Để đánh giá tình hình đảm bảo kinh phí điều chỉnh tiền lương, các bộ, cơ quan trung ương báo cáo về biên chế, quỹ lương, các khoản phụ cấp theo lương; nhu cầu kinh phí thực hiện; nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện điều chỉnh lương cơ sở, trong đó làm rõ nguồn sắp xếp, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; nguồn thu được để lại theo chế độ theo lộ trình kết cấu chi phí vào giá dịch vụ sự nghiệp công; nguồn kinh phí thực hiện cải cách chưa sử dụng hết từ năm trước (nếu có).

Tương tự, các tỉnh, thành báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp thực hiện năm 2016 và dự kiến năm 2017; việc sử dụng nguồn lực của địa phương để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1 - 7 - 2017...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25 - 8 - 2017.

Kỳ Lâm/sggp

.
509 Bandwidth Limit Exceeded

509

Bandwidth Limit Exceeded

The server is temporarily unable to service your request due to bandwidth limit has been reached for this site. Please try again later.