.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Tài nguyên và Môi trường

15:29 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 9-1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của toàn ngành trong năm 2016, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Trong năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hành chính; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai, địa chất khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, lĩnh vực biển và hải đảo, viễn thám... Ngành đã ban hành và phối hợp ban hành theo thẩm quyền 48 thông tư và 08 thông tư liên tịch; phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh nhằm loại bỏ rào cản cho thu hút đầu tư, kinh doanh; tiếp tục rà soát chính sách, pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Trong năm, toàn ngành đã tiến hành 1.816 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 6.411 tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, bao gồm: 357 cuộc thanh tra, kiểm tra về đất đai, 559 cuộc thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, 310 cuộc thanh tra, kiểm tra về khoáng sản, 141 cuộc thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước…; xử phạt vi phạm hành chính 60,86 tỷ đồng thu hồi 5.348,56 ha đất và 58,71 tỷ đồng.

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm nhằm giải quyết những bức xúc, điểm nóng nhất là khiếu kiện về đất đai. Năm 2016, ngành đã tiếp nhận 11.467 lượt đơn thư, trong đó có 7.536 đủ điều kiện xử lý; đã có văn bản hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết 5.657 đơn thư, đạt 75,06% vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Ngành cũng đã tích cực kiểm tra, hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để đối với 395/439 cơ sở cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xử lý kịp thời các điểm nóng môi trường. Nguồn thu từ đất đai tính đến 15-11-2016 đạt 68,8 tỷ đồng, chiếm 8,07% thu ngân sách nhà nước, và 20,06% thu ngân sách nội địa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và định hướng phát huy nguồn lực về tài nguyên và bảo vệ môi trường cho phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đánh giá cao nỗ lực và kết quả của toàn ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2016. Phó thủ tướng nhấn mạnh: “Ngành Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịp thời các quy định mới để đáp ứng như cầu thực tiễn; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ngành phải gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và tái cấu trúc các ngành. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng các dự án tài nguyên; không cho đầu tư xây dựng các dự án không đảm bảo về vệ sinh môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xây dựng đề án chống ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn.Tập trung cải cách hành chính gắn cải cách thủ tục hành chính với quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; chấn chỉnh nâng cao kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi nhũng nhiễu”.

Trần Dung

.
Bình luận (0)
.
.