.

Từ 2017 sẽ áp dụng mức phí mới kiểm định xe cơ giới

Thứ Tư, 28/12/2016, 08:04 [GMT+7]
.

Theo quy định mới từ Bộ Tài chính, từ 2017, giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới sẽ thu theo mức mới.
 

Mức phí kiểm định dành cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi là 240.000 đồng.
Mức phí kiểm định dành cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi là 240.000 đồng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

Theo đó mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành sẽ được thu theo biểu mới từ ngày 1-1-2017. Trong đó, đáng chú ý, mức phí dành cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi là 240.000 đồng.

 

Biểu phí dịch vụ mới.
Biểu phí dịch vụ mới.

Giá dịch vụ quy định tại Thông tư này là giá đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định của Bộ Tài chính.

Theo VOV

.