.

Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh tổng kết hoạt động năm 2016

Thứ Năm, 22/12/2016, 13:39 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 21-12, tại Khánh sạn Pleiku (TP. Pleiku), Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của hội năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2017.

Ảnh: Lê Anh
Ảnh: Lê Anh

Hiện nay, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh trên địa bàn tỉnh có 2.405 hội viên, sinh hoạt trong 11 tổ chức Hội cấp huyện. Theo đánh giá của Ban Chấp hành Hội, trong năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh hội luôn giữ được nền nếp sinh hoạt theo điều lệ, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh hội. Các tổ chức Hội và hội viên đã đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ và tiêu chí thi đua của năm. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong tổ chức Hội, không để kẻ xấu lợi dụng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động của các tổ chức Hội cơ sở diễn ra đồng đều, tích cực. Các Hội cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Gương mẫu, đi đầu trong các phong trào lớn tại địa phương; tổ chức gặp mặt nhân các ngày lễ lớn trong năm; tổ chức cho các hội viên đi thăm lại chiến trường xưa và giao lưu học tập với các tỉnh bạn...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, hoạt động của Hội cũng gặp nhiều khó khăn như; kinh phí hoạt động chưa đáp ứng được nhu cầu; một số tổ chức Hội cơ sở chưa sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Một số địa phương thiếu quan tâm, giúp đỡ để các tổ chức Hội cơ sở hoạt động… Từ những kết quả đạt được, khắc phục mặt hạn chế, năm 2017, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng: Tập trung củng cố và xây dựng Hội và các tổ chức Hội cơ sở trong sạch, vững mạnh, nêu cao tinh thần gương mẫu của một chiến sĩ cách mạng, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để thành lập thêm các tổ chức hội cơ sở; đề xuất với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng xem xét giải quyết tốt chế độ chính sách cho những hội viên chưa được hưởng chế độ; xây dựng kỷ yếu của Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh…

Lê Anh

.