.

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký quyết định công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Tân Sơn (TP. Pleiku), xã Đak Yă (huyện Mang Yang), xã Cửu An (thị xã An Khê), xã Glar (huyện Đak Đoa), xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông), xã Dun, xã Ia Hlốp, xã Ia Pal (huyện Chư Sê).

   Hệ thống đường giao thông nông thôn ở huyện Đak Đoa được quan tâm đầu tư.
Hệ thống đường giao thông nông thôn ở huyện Đak Đoa được quan tâm đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng giao các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã nói trên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 10 xã so với năm 2015.

Vĩnh Phúc

.