.

(GLO)- Sáng 8-11, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Chi cục Thuế TP. Pleiku về tình hình nợ và kết quả triển khai xử lý nợ thuế trên địa bàn tính đến 30-9-2016.
 

Ảnh:Thảo Nguyên
Ảnh:Thảo Nguyên

Theo báo cáo của Chi cục Thuế TP. Pleiku, hiện tại, đơn vị đang quản lý thu thuế 2.054 doanh nghiệp, 7.300 hộ kinh doanh, 54.200 hộ nộp thuế phi nông nghiệp, 25.500 hộ nộp thuế nông nghiệp, 164 đơn vị thuê đất… Tính đến 30-9-2016, tổng nợ thuế là 440 tỷ đồng, trong đó, nợ khó thu 338 tỷ đồng (chiếm 77% tổng nợ), nợ có khả năng thu 102 tỷ đồng. Số nợ thuế chủ yếu là thuế giá trị gia tăng, tiền phạt, tiền sử dụng đất… Số nợ phát sinh tăng qua từng năm là do tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp và hộ sản xuất; một bộ phận doanh nghiệp, cá nhân làm ăn thua lỗ, phá sản, vay nợ ngân hàng lớn dẫn đến không chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ thuế chưa cao trong công tác thu hồi nợ; sự phối hợp giữa cơ quan Thuế với các cơ quan có thẩm quyền trong việc cưỡng chế nợ chưa đạt hiệu quả như mong muốn…

Thảo Nguyên

.