.

Tổng điều tra cơ sở kinh doanh, hành chính, sự nghiệp

Chủ Nhật, 01/04/2012, 04:00 [GMT+7]
.

(GLO)- Bắt đầu từ ngày 1-4-2012, Gia Lai sẽ tiến hành cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh doanh, hành chính, sự nghiệp (CSKT) nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu... đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

 

Ảnh: Lê Lan
Ảnh: Lê Lan

Trong giai đoạn 1 (từ 1-4 đến hết tháng 6-2012), cuộc tổng điều tra sẽ tập trung vào điều tra các cơ sở kinh tế như doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể… Từ 1-6-2012 sẽ tiến hành điều tra giai đoạn 2 gồm các đơn vị hành chính sự nghiệp như cơ quan Đảng, Nhà nước, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giá, tín ngưỡng…

Trước đó, để chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra này, ngày 29-3 Cục Thống kê Gia Lai đã tổ chức tập huấn về việc lập bảng kê, phương pháp điều tra… cho gần 100 học viên là cán bộ, lãnh đạo các Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, các điều tra viên, giám sát viên…

Lê Lan
 

.