.
.

Gia Lai: Tăng cường kiểm tra đo lường, chất lượng xăng dầu

Thứ Năm, 06/12/2018, 12:59 [GMT+7]
.
(GLO)- Thời gian qua, bên cạnh hoạt động của lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) cũng tổ chức thanh tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này nhằm duy trì chất lượng xăng dầu ổn định, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và bảo vệ môi trường.
 
 
Những năm trước đây, vì lợi nhuận, một số doanh nghiệp đã không tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu dẫn đến tình trạng mẫu xăng dầu không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng đã công bố. Xăng dầu kém chất lượng khi sử dụng sẽ ảnh hưởng đến môi trường, máy móc thiết bị, gây nguy hiểm cho chính người sử dụng và có thể ảnh hưởng tới người khác khi xảy ra cháy nổ. Trước tình hình đó, ngày 25-8-2015, Bộ KHCN đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Thông tư này quy định: các bộ phận, chi tiết, chức năng của cột xăng dầu phải phù hợp với mẫu đã được phê duyệt; cột xăng dầu phải được kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường; sai số kết quả đo lường xăng dầu không được vượt quá 1,5 lần giới hạn dương của sai số cho phép của phương tiện đo được sử dụng để bán xăng dầu; thương nhân nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, bán lẻ xăng dầu phải xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008...
 
  Công tác thanh tra, kiểm tra giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hoạt động đúng quy định của pháp luật. Ảnh: T.D
Công tác thanh tra, kiểm tra giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hoạt động đúng quy định của pháp luật. Ảnh: T.D
 
 
Ông Lý Trọng Huy-Phó Chánh Thanh tra Sở KHCN-thông tin thêm: “Sau đó, Bộ KHCN đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN. Theo đó, từ ngày 1-7-2019, cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo để in và cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu. Thiết bị ghi, in kết quả đo phải bảo đảm các yêu cầu về đo lường như: không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi kết quả đo, đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu; kết quả đo phải bảo đảm đủ thông tin rõ ràng, minh bạch để người có quyền và nghĩa vụ liên quan kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa. Căn cứ vào 2 thông tư này, từ ngày 18-10 đến 30-10-2018, đoàn thanh tra của Sở KHCN đã tiến hành thanh tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh”.
 
Đoàn thanh tra của Sở KHCN đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng, về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đối với 47 tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đoàn tập trung  kiểm tra hồ sơ chất lượng sản phẩm (tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng) đối với từng loại xăng dầu khi nhập vào do nhà phân phối cung cấp; kiểm tra tính pháp lý của cột đo xăng dầu; kiểm tra về đo lường để xác định sai số cột đo; kiểm tra việc trang bị các thiết bị đong dung tích và kiểm tra việc công bố tên, chủng loại, tiêu chuẩn áp dụng của xăng dầu và ghi thông tin trên cột đo theo quy chuẩn quốc gia QCVN 1:2015/BKHCN-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học… Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành lấy 27 mẫu xăng dầu (25 mẫu xăng, 2 mẫu diesel) để tiến hành kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn được công bố. Kết quả phân tích tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Quates 2) có 1 mẫu xăng không đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở có mẫu xăng không đạt chất lượng với số tiền 60 triệu đồng; đồng thời buộc thu hồi để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế lô hàng có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố.
 
Các cơ sở được thanh tra đã hoạt động với đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; giấy chứng nhận kiểm định cột đo xăng dầu; hợp đồng, hóa đơn, chứng từ mua bán xăng dầu. Việc niêm phong, kẹp chì buồng đong, niêm phong bộ tạo xung, niêm phong IC buồng điện tử còn nguyên vẹn và các cột bơm xăng dầu đều đạt yêu về đo lường. Ông Lý Trọng Huy cho biết: “Bên cạnh những cơ sở đã chấp hành tốt các quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thì vẫn còn một số cơ sở chưa xây dựng quy trình kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng dầu; không định kỳ thực hiện tự kiểm tra đối với phương tiện đo xăng dầu hoặc có kiểm tra nhưng không vào sổ theo dõi. Đoàn thanh tra đã nhắc nhở và yêu cầu cơ sở thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25-8-2015 của Bộ KHCN”.
 
Có thể khẳng định, các cuộc thanh tra về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh được thực hiện đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu kịp thời chấn chỉnh và hoạt động đúng quy định của pháp luật.
 
Trần Dung
 
.