.

Ngành Khoa học và Công nghệ:

Tạo bước đột phá, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội

Thứ Năm, 08/02/2018, 13:32 [GMT+7]
.

(GLO)- Thời gian qua, các hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều đề tài khoa học đã được các sở, ban, ngành, địa phương ứng dụng và phát huy hiệu quả rõ rệt. Trước những thành quả này, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tạo bước “đột phá” mới.

Những thành quả bước đầu

Với nhiệm vụ nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn từng vùng, từng địa phương trên địa bàn tỉnh, những năm qua, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, nhiệm vụ, đề tài, hoạt động hướng về cơ sở trên mọi lĩnh vực; qua đó đã thu hút các đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện nhằm nâng cao giá trị và chất lượng các sản phẩm chủ lực, đồng thời tìm ra những giải pháp tối ưu nhất giúp người dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao.

 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương-thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, kiểm tra và làm việc tại Gia Lai tháng 12-2017.        Ảnh: L.T.N
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương-thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, kiểm tra và làm việc tại Gia Lai tháng 12-2017. Ảnh: L.T.N

Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ đã mạnh dạn tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan và tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; đặc biệt là triển khai đến tận cấp xã, phường, thị trấn nhằm lượng hóa, đơn giản hóa các quy trình giải quyết nhiệm vụ hành chính, cải cách hành chính của chính quyền cơ sở. Theo đó, đến nay toàn tỉnh đã có 152/222 xã, phường, thị trấn xây dựng và công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia. Sở cũng đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về HTQLCL cho các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố; lập kế hoạch cụ thể nhằm triển khai chương trình phát triển tài sản trí tuệ, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển một số thương hiệu, nhãn hiệu chủ lực, có tiếng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, ngành Khoa học và Công nghệ còn tham mưu cho tỉnh đề xuất các nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp bộ. Trong năm 2017 và đầu năm 2018, ngành đã đề xuất và được phê duyệt danh mục 6 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi và 1 đề tài cấp quốc gia vốn Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh. Nét nổi bật trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thời gian qua là xác định lấy doanh nghiệp làm trung tâm, luôn đồng hành, kết nối, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để tạo giá trị gia tăng nhanh nhất.

Triển khai các hoạt động tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, chứng nhận, hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các ngành, địa phương và doanh nghiệp cũng như kết nối các nguồn lực xã hội để chuyển giao công nghệ vào sản xuất với giá trị trên 1.000 tỷ đồng, trong đó có trên 900 tỷ đồng hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu, mía đường. Có những doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để đổi mới công nghệ, tạo ra các sản phẩm chất lượng hàng đầu thế giới như Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Gia Lai. Với chức năng hỗ trợ khởi nghiệp, Sở còn phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh tập huấn về khởi nghiệp cho 60 cán bộ, doanh nghiệp và sinh viên. Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức 4 hội thảo khoa học cấp quốc gia và cấp tỉnh để cung cấp các luận cứ khoa học và đề xuất các định hướng phát triển địa phương và kể cả các liên kết vùng…

Bước đột phá mới

Có thể nói, năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã có những bước “đột phá” mới trong thực hiện những nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp các cơ quan chức năng và người dân ứng dụng vào thực tiễn một cách thuận lợi. Sở đã chủ động lập và tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sát với các nhu cầu phát triển và sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; hiện đang trình và triển khai kế hoạch phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ phát triển một số thương hiệu, nhãn hiệu chủ lực của tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Đặc biệt, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã mạnh dạn ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị ở TP. Hồ Chí Minh như: Công ty TNHH T&T Invenmark sở hữu trí tuệ quốc tế (Hà Nội), Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ Sinh học Dona-Techno (Đồng Nai) và các viện, trường trong khu vực nhằm phối hợp triển khai các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đây chính là tiền đề triển khai nhiệm vụ năm 2018, nhất là việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu và hướng dẫn giải quyết các thủ tục pháp lý để hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao… nhằm tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, tín dụng ưu đãi, từ đó đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất một cách căn cơ và mạnh mẽ, giúp nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm, phát huy tiềm năng đất đai, khí hậu thổ nhưỡng của tỉnh.

 

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 700 cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; 12 cơ sở đăng ký kiểu dáng công nghiệp, 1 nhãn hiệu tập thể… Trong đó đã có 284 nhãn hiệu được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ và 531 nhãn hiệu được chấp nhận đơn hợp lệ…

Vì vậy, tới đây, ngành sẽ tham mưu UBND tỉnh kết nối và tạo môi trường để các doanh nghiệp lớn, các viện, trường có tiềm lực về khoa học và công nghệ cũng như Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị thuộc Bộ cùng đồng hành giúp tỉnh phát triển.    

Với những cách làm mới này cùng với sự quyết tâm vào cuộc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Khoa học và Công nghệ, trong năm 2018 và những năm sắp tới, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ các ngành kinh tế, kỹ thuật và xã hội phát triển.

Lưu Trung Nghĩa
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

.