.

Nga vừa thử nghiệm thành công tàu đưa người và hàng hóa lên Mặt trăng.

 Mục tiêu của thử nghiệm là tạo ra các điều kiện tương tự với những gì mà một đội ngũ các nhà du hành gặp phải trong một chuyến bay liên hành tinh kéo dài.

3 trong số 6 thành viên phi hành đoàn của dự án SIRIUS (một thí nghiệm mô phỏng một chuyến bay lên Mặt trăng) đã thực hiện thành công các thử nghiệm đầu tiên của mô phỏng tàu vũ trụ Nga mới mang tên Federatsiya (Liên bang).

Trong suốt quá trình kiểm tra, các dấu hiệu xung, áp suất và căng thẳng của người tham gia thử nghiệm được theo dõi.

Năm 2017, giai đoạn đầu của thí nghiệm kéo dài 17 ngày, trong khi năm 2018, hai đợt thí nghiệm khác được lên kế hoạch kéo dài 4 tháng và từ 14 đến 21 ngày.

Mai Ngân (sggp)

.