.

Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ

Thứ Tư, 07/03/2012, 20:04 [GMT+7]
.

Các công trình khoa học và công nghệ gửi để xét tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ là các đề tài khoa học và công nghệ các cấp đã được nghiệm thu, các phát minh, sáng chế, được áp dụng vào sản xuất, hoạt động giáo dục, đào tạo và đời sống mang lại giá trị lớn về khoa học, kinh tế, xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2012, Bộ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam-VIFOTEC), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho Giảng viên trẻ.

Giải thưởng được tổ chức 2 năm/lần dành cho giảng viên, nghiên cứu viên của các đại học, học viện, trường cao đẳng trong cả nước có độ tuổi không quá 35 tính đến thời điểm tham dự giải.

Các Công trình khoa học và công nghệ các cấp của Giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” được phân loại lĩnh vực nghiên cứu theo 6 lĩnh vực Khoa học và Công nghệ gồm: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học Y, Dược; Khoa học Nông nghiệp; Khoa học Xã hội; Khoa học Nhân văn.

Công trình gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” phải đảm bảo yêu cầu là chưa gửi tham gia bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp hồ sơ và được lựa chọn trong các công trình đạt giải cấp cơ sở.

Đồng thời, các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” phải là kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp bộ hoặc cấp nhà nước đã được nghiệm thu từ năm 2010 trở lại đây, do giảng viên trẻ làm chủ nhiệm đề tài.

Thời hạn nộp công trình trước ngày 30-6-2012. Kết quả được công bố trong lễ trao Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012 dành cho giảng viên trẻ được tổ chức vào tháng 11-2012.

Được biết, từ năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi tên Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” thành Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” nhằm mở rộng đối tượng tham gia cho các giảng viên trẻ.

Giải thưởng dành cho sinh viên sẽ được tổ chức hàng năm còn Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ sẽ được tổ chức 2 năm/lần vào các năm chẵn, bắt đầu từ năm nay (năm 2012).

Theo Chinhphu.vn