.

(GLO)- Theo Sở Giáo dục-Đào tạo, trên địa bàn tỉnh hiện có 6 doanh nghiệp và văn phòng đại diện các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh đăng ký hoạt động tư vấn du học với Sở Giáo dục-Đào tạo bao gồm:Văn phòng đại diện Công ty TNHH Javi tại Gia Lai (viết tắt JAVI GIA LAI); Văn phòng đại diện Công ty TNHH Đầu tư Hợp tác Quốc tế DAYSTAR tại Gia Lai; Văn phòng đại diện Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Việt Á tại Gia Lai (VIASERSO); Công ty TNHH một thành viên Việt Trí Gia Lai; Văn phòng đại diện Công ty TNHH Tư vấn Du học Quốc tế Hồng Nhung tại Gia Lai và Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Hợp tác Quốc tế TANICO (viết tắt VPDD-TANICO).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hiện nay, Bộ Giáo dục-Đào tạo nhận được phản ánh về sai phạm của một số tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học như: cung cấp thông tin, quảng cáo không chính xác, thiếu trách nhiệm và có hành vi lừa đảo trong việc đưa người đi học tại nước ngoài, đặc biệt tại địa bàn Nhật Bản; một số trung tâm tư vấn du học đã lợi dụng hoạt động tư vấn du học để đưa người Việt Nam ra nước ngoài làm việc (hoạt động xuất khẩu trá hình), vi phạm quy định của Việt Nam và Nhật Bản.

Sở Giáo dục-Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo về Sở nếu phát hiện các thông tin và những hoạt động dịch vụ tư vấn du học không đúng với quy định để có hướng xử lý.

Như Ý

.
Bình luận (0)
.
.