.

Tập huấn CTTT bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Thứ Tư, 11/07/2018, 14:07 [GMT+7]
.

Ngày 10-7, tại Đak Lak, Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) đã phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Đak Lak khai mạc lớp Tập huấn công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.
 

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự lớp tập huấn có 80 học viên là những cán bộ làm công tác văn hóa ở các xã, các già làng, trưởng buôn, người có uy tín ở cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới tỉnh Đak Lak.

Theo đó, trong thời gian ngắn, các báo cáo viên sẽ truyền tải cho các học viên các chuyên đề bổ ích về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo vệ không gian, môi trường văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình, làng bản văn hóa... Qua đó, các học viên thấy rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền phát huy vai trò, khả năng tự tổ chức và giải quyết tốt các mâu thuẫn, vướng mắc của đồng bào nơi mình sinh sống, đảm bảo sự tăng cường đoàn kết ở các thôn bản, phát huy dân chủ cơ sơ, giữ vững an ninh, trật tự xã hội là việc làm hết sức quan trọng và có ý nghĩa trong tình hình hiện nay…

Đây cũng là dịp để các học viên trao đổi giao lưu học hỏi những cách làm hay, những gương điển hình tiên tiến, đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc mình và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần NQ số 33-NQ/TW.

Thời gian qua công tác phổ biến, tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, gây bất ổn an ninh biên giới... Trước thực trạng trên, việc tổ chức lớp tập huấn là rất cần thiết trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, bài trừ hủ tục lạc hậu.

Lan Anh/toquoc

.