.

(GLO)- Ngày 13-7, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai bế mạc Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
 

Ảnh: Đ.Y
Ảnh: Đ.Y

Sau 3 ngày diễn ra hội thi, gần 100 thí sinh là cán bộ văn hóa-thông tin đến từ các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tham gia 3 phần thi: chào hỏi, tiểu phẩm và tìm hiểu kiến thức pháp luật về về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thị xã An Khê; nhì TP.Pleiku, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Nhận xét Hội thi, ông Phạm Hồng Phong-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi, nhấn mạnh: Hội thi góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đề cao vai trò chủ thể của người dân, gia đình trong việc thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tiến tới xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống tinh thần tốt đẹp, bền vững, tạo sự chuyển biến, đồng thuận từ nhận thức đến hành động để mỗi một người dân, gia đình tự giác góp phần xây dựng giá trị đích thực của nếp sống văn minh, đời sống văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Đinh Yến

.