.

(GLO)- Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện, nhờ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống văn hóa gia đình.

Có thể khẳng định, phong trào xây dựng gia đình văn hóa của tỉnh ta trong thời gian qua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nhân dân. Những năm qua, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nhà Báo tỉnh làm tốt công tác định hướng tuyên truyền trong Hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng tháng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về ý nghĩa, chủ đề Tháng hành động quốc gia về phòng-chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) hàng năm.

 

Ủy ban nhân dân TP. Pleiku tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình văn hóa năm 2017. Ảnh: Đ.Y
Ủy ban nhân dân TP. Pleiku tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình văn hóa năm 2017. Ảnh: Đ.Y

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tổ chức ký kết tuyên truyền về công tác gia đình, đặc biệt trong các ngày lễ kỷ niệm như Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11). Nhân các ngày lễ, Tết, 2 đơn vị phối hợp tổ chức Hội thi vẽ tranh với chủ đề: “Gia đình yêu thương” cho học sinh Tiểu học và THCS thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các cơ sở bảo trợ xã hội nhằm tôn vinh giá trị truyền thống gia đình.

Hàng năm, để giúp người dân đạt và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch còn đẩy mạnh việc lồng ghép thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương  trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, toàn tỉnh có trên 80% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phát động hưởng ứng chiến dịch truyền thông Tháng Hành động quốc gia về phòng-chống bạo lực gia đình (từ ngày 15-11 đến ngày 15-12) nhằm tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng-chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình; hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trên địa bàn.

Tuy nhiên, vẫn có một số mô hình phòng-chống bạo lực dù đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành quan tâm đầu tư, xây dựng trong những năm 2008, 2009, 2013 nhưng đến nay hoạt động chỉ cầm chừng do không có kinh phí duy trì. Trong Tháng Hành động quốc gia về phòng-chống bạo lực gia đình, có những địa phương chỉ hưởng ứng lấy lệ, không có những hoạt động cụ thể để đưa chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống. Điều này chứng tỏ nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật Phòng-chống bạo lực gia đình ở một số cấp ủy Đảng, chính quyền còn chưa đúng mức, công tác chỉ đạo, điều hành chưa chặt chẽ, quyết tâm chưa cao trong công tác này.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đình (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cho biết: “Khắc phục những hạn chế nêu trên, năm 2018, để xây dựng phong trào ngày càng hiệu quả và vững chắc, trước hết, mỗi người dân cần nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa của gia đình, phát huy tốt những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống. Đồng thời, các ngành, các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, tập huấn, tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Phòng-chống bạo lực gia đình… để mọi người dân nắm chắc hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc quan tâm xây dựng gia đình văn hóa hiện nay”.

Đinh Yến

.