.

(GLO)- Atlas (bản đồ) điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên là đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giúp các tỉnh Tây Nguyên khai thác, sử dụng và cập nhật nguồn cơ sở dữ liệu không gian của địa phương, từ đó triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội...

Hỗ trợ các tỉnh Tây Nguyên phát triển

Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên là kết quả lao động, sáng tạo của hàng trăm nhà khoa học và nhân viên kỹ thuật thuộc Viện Địa lý (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

 

Đây là đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên”, hay còn gọi là Chương trình Tây Nguyên 3. Để hoàn thành bộ bản đồ điện tử này, các nhà khoa học đã phải nghiên cứu, xây dựng từ 220 bản đồ cơ sở dữ liệu về địa hình toàn vùng Tây Nguyên theo  4 tỷ lệ khác nhau (1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 và 1:250.000); đặc điểm kinh tế-xã hội, dân cư, khoáng sản, sinh vật cho đến cả những vấn đề liên quan đến thiên tai ở khu vực Tây Nguyên. Các bản đồ này được chia làm 4 nhóm:  nhóm điều kiện tự nhiên; nhóm khoa học xã hội và nhân văn; nhóm kinh tế và cơ sở hạ tầng; nhóm bản đồ định hướng phát triển của khu vực Tây Nguyên đến năm 2020.
 

Atlas điện tử Tây Nguyên là kết quả khoa học xuất sắc.
Atlas điện tử Tây Nguyên là kết quả khoa học xuất sắc.

Đặc biệt, Atlas điện tử Tây Nguyên được thiết kế và xây dựng theo công nghệ WebGIS dưới dạng WebAtlas với các chức năng chính là tổ chức, lưu trữ, quản lý toàn bộ các cơ sở dữ liệu không gian của khu vực Tây Nguyên như: các cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, các cơ sở dữ liệu không gian chuyên ngành về tài nguyên-môi trường, giao thông, thông tin-truyền thông, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và văn hóa-du lịch... phản ánh tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của các tỉnh Tây Nguyên, giúp việc tìm hiểu, khai thác và cập nhật thông tin một các dễ dàng, chính xác.

Tiền đề của “chính phủ điện tử”

Theo ông Nguyễn Nam Hải-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, hiện hệ thống cơ sở dữ liệu GIS và Altas điện tử được cài đặt cho 5 máy trạm (WorkStation) ở 5 Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Tây Nguyên, máy chủ được bố trí tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Thông qua hệ thống quản trị, hệ thống máy tính được kết nối, tạo điều kiện cho việc thông tin các văn bản quy phạm về phân quyền truy cập, khai thác, bổ sung, cập nhật dữ liệu tại các tỉnh. Kết quả này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống thông tin của Tây Nguyên và là tiền đề của “Chính phủ điện tử”.

 

Atlas điện tử hay còn gọi bản đồ điện tử là một dạng sản phẩm được xây dựng và sử dụng chủ yếu trên máy tính. Với dạng sản phẩm này, có thể kết hợp các phương tiện khác như hình ảnh sinh động, âm thanh nổi bật, các menu trình bày đơn giản, dễ hiểu… để tăng hiệu quả thể hiện, tăng tính hấp dẫn của Atlas, điều mà Atlas trên giấy không có được. Atlas điện tử còn được ví như một bách khoa toàn thư về địa lý, mang tính phổ thông để truyền bá kiến thức rộng rãi.

Tại Gia Lai, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và dữ liệu không gian chuyên ngành trên Atlas điện tử khá đầy đủ, tổng quát như: phân vùng sinh thái nông nghiệp, cây dược liệu chính, văn hóa, du lịch, tôn giáo, tài nguyên địa chất, khoáng sản, khí hậu thủy văn, thổ nhưỡng, dân cư, cơ sở hạ tầng và hành chính, địa chính, địa hình, địa mạo, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất...

 

Đây là những cơ sở dữ liệu có ý nghĩa thực tiễn và ứng dụng rất cao, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương. “Hiện Sở Khoa học và Công nghệ đang thu thập thêm các bản đồ nền địa lý, bổ sung, cập nhật thông tin thuộc tính sau đó sẽ kết nối với quản trị dịch vụ bản đồ, quản trị WebAtlas để đưa các dữ liệu về tài nguyên thiên nhiên, kinh tế-xã hội lên hệ thống nhằm phục vụ tốt việc khai thác thông tin của tỉnh cho công tác quản lý, điều hành, nghiên cứu, giảng dạy.

 

Thời gian đến, khi hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh được nâng cấp đồng bộ, việc xây dựng Atlas điện tử tỉnh Gia Lai với cơ sở dữ liệu có thể truy cập và khai thác chi tiết đến từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh”-ông Hải nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Nam Hải, để tìm hiểu, khai thác các thông tin, dữ liệu không gian về Tây Nguyên thông qua Altas điện tử Tây Nguyên, người dùng chỉ cần truy cập vào trang web với tên miền là atlastaynguyen3.vn. Trong đó, người dùng có thể xem thông tin, truy vấn không gian trên bản đồ, thậm chí có thể tải dữ liệu hoặc tạo biểu đồ, in bản đồ theo các tỷ lệ khác nhau.

Lê Lan

.