.

Phú Thiện: Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Hai, 19/12/2016, 13:24 [GMT+7]
.

(GLO)- Những năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Phú Thiện đã tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng thôn, làng, tổ dân phố, gia đình văn hóa tại địa phương.

Trao danh hiệu gia đình văn hóa cho nhân dân bôn Ơi Hly A, xã Ia Hiao. Ảnh: Q.T
Trao danh hiệu gia đình văn hóa cho nhân dân bôn Ơi Hly A, xã Ia Hiao. Ảnh: Q.T

Thôn Thanh Sơn, xã Ayun Hạ được xem là điểm sáng của huyện Phú Thiện trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong 11 năm qua, thôn Thanh Sơn luôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Đặc biệt, thôn được Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2010.

Ông Bùi Văn Long-Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thanh Sơn, xã Ayun Hạ cho biết: “Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban đã phối hợp với các ban, ngành, xây dựng Nghị quyết chuyên đề để triển khai sâu rộng đến các hộ gia đình. Trong đó, lấy đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu để tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Nhờ đó, nhân dân phát huy tốt trong đoàn kết nội bộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình”.

Anh Vi Văn Tỵ (thôn Thanh Sơn, xã Ayun Hạ) phấn khởi nói: “Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gia đình văn hóa tiêu biểu qua các năm thì gia đình tôi cũng đã hưởng ứng đóng góp tinh thần, vật chất cùng thôn xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, sạch đẹp”.

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào có ý nghĩa  sâu sắc, làm nền tảng và động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào huyện đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào...

 

Xã Ayun Hạ được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Q.T
Xã Ayun Hạ được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Q.T

Các nội dung tiêu chí trong phong trào đã được triển khai tới từng khu dân cư và hộ gia đình cũng như việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Kết quả đến nay, toàn huyện có 11.481 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 69,7% và 64 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 49,2%.

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện còn lồng ghép các nội dung, tiêu chí của phong trào gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh.

Nhờ đó đến nay, kết cấu hạ tầng từ xã, thị trấn đến các thôn, làng, tổ dân phố ngày càng hoàn thiện, hệ thống đường giao thông nông thôn, đường làng, ngõ xóm được đầu tư nâng cấp, trở nên xanh sạch đẹp hơn. Đại đa số nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn thuần phong  mỹ tục và tập quán tốt đẹp, đẩy lùi các tập tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội; cùng nhau tương trợ phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng…

 

Kết cấu cơ sở hạ tầng từ xã, thị trấn đến thôn, làng, tổ dân phố được xây dựng ngày càng hoàn thiện.  Ảnh: Q.T
Kết cấu cơ sở hạ tầng từ xã, thị trấn đến thôn, làng, tổ dân phố được xây dựng ngày càng hoàn thiện. Ảnh: Q.T

Ông Phạm Văn Trần Hưng-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, cho biết: Phong trào đã thu hút được các cấp các ngành tham gia hưởng ứng, đã góp phần xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cũng như huy động được các nguồn lực xã hội, góp phần đưa bộ mặt nông thôn ngày càng chuyển biến tích cực. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động tuyên truyền để qua đó phát huy tính tự giác, tự quản, tự nguyện trong cộng đồng dân cư khi xây dựng phong trào, phấn đấu công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 73% và làng văn hóa đạt 45,1%...

Quang Tấn

.