.

Gia Lai: Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 07/03/2012, 18:57 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 7-3, tại TP. Pleiku, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức đánh giá phong trào trong năm 2011 và triển khai kế hoạch hoạt động 2012. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Măng Đung- Trưởng BCĐ phong trào, chủ trì hội nghị.

Ảnh: Hoàng Ngọc
Ảnh: Hoàng Ngọc

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những tác động tích cực của phong trào trong đời sống các tầng lớp nhân dân, thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại để rút kinh nghiệm.

Trong năm 2012, BCĐ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong giai đoạn mới gắn việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có thực hiện Quyết định 102 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của BCĐ phong trào; kế hoạch 15 của HĐND tỉnh về việc giám sát của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh trong phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa, công sở văn hóa; hướng dẫn BCĐ các huyện, thị xã, thành phố triển khai các Thông tư mới ban hành của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn”, công nhận “công sở, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…

Hoàng Ngọc