.

Kông Chro:

Tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 37%

Thứ Bảy, 14/07/2018, 13:15 [GMT+7]
.
(GLO)- Từ các nguồn vốn được phân bổ của năm 2018 là 131,4 tỷ đồng, UBND huyện Kông Chro đã triển khai thi công các dự án đầu tư-xây dựng trên địa bàn. Đến nay, tiến độ giải ngân nguồn vốn này đạt trên 37%.
 
Theo đó, năm 2018, huyện Kông Chro thực hiện xây dựng mới 75 công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Trong đó, khởi công mới 59 công trình, sửa chữa 12 công trình, trả nợ khối lượng hoàn thành 4 công trình. 
 
Nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Kông Chro đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: M.N
Nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Kông Chro đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: M.N
 
Trong số này, có 7 công trình đang thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán duy tu, bảo dưỡng; 15 công trình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, các tổ, nhóm thợ thi công; đang triển khai thi công 38 công trình; thi công hoàn thành 15 công trình.
 
Đến nay, tổng khối lượng thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đạt 34%, giải ngân được hơn 49,2 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch vốn được phân bổ.
 
Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, 6 tháng cuối năm 2018, UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo các ngành, các cấp và chủ đầu tư phải tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiến độ, chất lượng, kế hoạch giải ngân các dự án xây dựng đã được phân cấp quản lý.
 
Minh Nguyễn