.

(GLO)- Muốn xây dựng thành công hợp tác xã (HTX) thì cần có mô hình. Đây không phải mô hình trên… giấy, mô hình lý thuyết, mà phải là những mô hình thực tế, đã hoạt động và đã thành công, hội đủ khả năng làm mẫu cho việc nhân rộng một cách sáng tạo mô hình ấy.

Mô hình trên lý thuyết cũng rất quan trọng, nhưng khi đưa những mô hình đã thành công từ nước ngoài về, kiểu như mô hình HTX Israel, thì phải tìm hiểu những yếu tố nào có thể áp dụng, những yếu tố nào mới ở mức tiềm năng, những yếu tố nào là chưa thích hợp với điều kiện Việt Nam, điều kiện vùng miền ở Việt Nam, như Gia Lai chẳng hạn.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tốt nhất, với một vùng đất có đặc trưng riêng như Gia Lai thì nên nghiên cứu nhân rộng ngay những HTX đã thành công ở Gia Lai, chứ không phải ở những nơi khác.

Yếu tố quan trọng nhất khi xây dựng HTX là con người. Với HTX kiểu mới thì những con người làm “đầu tàu” cho HTX cũng phải là những “con người mới”. Con người mới ở đây phải là những người có kiến thức, có kỹ năng nông nghiệp, nếu là HTX nông nghiệp, và phải có nhiệt huyết, có sự thu hút đối với xã viên, nhất là với những xã viên người dân tộc thiểu số. Những “con người mới” trong HTX phải là những người đi đầu trong việc đưa kỹ thuật mới nhằm canh tác có hiệu quả nhất, đưa kế hoạch và tìm đầu ra cho sản phẩm, kích thích năng lực tiềm ẩn trong xã viên để mọi người cùng chung tay sản xuất, coi việc HTX là việc của mình.

Gắn việc xây dựng HTX với xây dựng nông thôn mới (NTM) là đúng về lý thuyết, nhưng mỗi lĩnh vực xây dựng này lại có những đặc thù. Có thể coi HTX như cái “lõi” của NTM và việc xây dựng thành công HTX sẽ kéo theo nó những thành công trong việc xây dựng NTM. Hợp tác xã dĩ nhiên tồn tại vì mục đích kinh tế, nhưng khi kinh tế HTX phát triển, nó sẽ góp phần tạo nên bộ mặt mới của văn hóa nông thôn. Cách làm việc, sinh hoạt của xã viên HTX là cách làm việc trong một tập thể, cách làm việc theo nhóm và là cách làm việc phát huy những gắn kết của văn hóa cộng đồng.

Xây dựng NTM, chủ yếu là xây dựng văn hóa mới, văn hóa cộng đồng ở nông thôn. Nó phải phát huy được những thế mạnh từ văn hóa truyền thống, văn hóa xã, thôn, làng truyền thống và kết hợp với lối sống hiện đại một cách nhuần nhị chứ không cưỡng ép. Với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, vấn đề này lại càng cần được đặt ra một cách thực tế hơn. Còn xây dựng HTX lại phải dựa vào tinh thần tập thể của những người lao động có kỹ năng và ngày một có kiến thức khoa học kỹ thuật. Điều đó không thể tới ngay trong ngày một ngày hai, mà nó là cả một quá trình. Mọi sự nóng vội, đốt cháy giai đoạn đều dẫn tới thất bại.

Phải nhìn nhận rằng, việc xây dựng HTX nông-công nghiệp ở Gia Lai sẽ còn gặp khó khăn. Tuy khó nhưng lại có những điều kiện để thành công. Vì tính cộng đồng cao của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Vì lợi thế về thổ nhưỡng đất đai có thể xây dựng được những cánh đồng mẫu lớn. Và cuối cùng, trên cơ sở đất đai và con người ấy, có thể đưa máy móc, những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ canh tác. Vì vậy, rất cần những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông-công nghiệp liên kết với các HTX để thực hiện thành công mô hình HTX kiểu mới này, mở ra tiền đề cho cuộc “cách mạng 4.0” sẽ vào Việt Nam trong một tương lai gần.

Thanh Thảo

.