.

(GLO)- Ngày 17-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Hà -Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, HĐND huyện Chư Sê đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ ba, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và xem xét, quyết định một số vấn đề khác.

Ảnh: Vũ Cúc
Ảnh: Vũ Cúc

 

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND huyện đã nghe, thảo luận về báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội huyện 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Sáu tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.553 tỷ đồng, đạt 51,2% kế hoạch huyện giao. Tổng thu ngân sách hơn 49 tỷ đồng, đạt 53,04% dự toán cả năm tỉnh giao. Văn hóa-xã hội phát triển tích cực, an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình chính trị ổn định; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã tập trung thảo luận những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm là: đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung vào các ngành dịch vụ, thương mại, công nghiệp; chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, huy động vốn của nhân dân và các tổ chức kinh tế để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các công trình xây dựng kịp thời theo tiến độ dự án.

HĐND huyện Chư Sê cũng sẽ xem xét, thông qua một số tờ trình liên quan đến vấn đề đặt tên công trình công cộng, bổ sung tên đường trên địa bàn thị trấn Chư Sê; đồ án quy hoạch mở rộng khu trung tâm hành chính và khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê; quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp huyện.

Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Chư Sê khóa IX sẽ bế mạc vào chiều ngày 18-7.

Vũ Cúc

.